Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Paket Tur Sözleşmesi

 

YURTİÇİ VE YURTDIŞI PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

İşbu Yurtiçi ve Yurtdışı Paket Tur Sözleşmesi; bir tarafta Şenlikköy Mahallesi Hanımeli Sokak No:5 Florya Bakırköy İstanbul Türkiye adresinde yerleşik TravelPass Turizm ve Havacılık Ticaret Limited Şirketi  (bundan sonra TravelPass olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta voucher’da ismi belirtilen tüketici aşağıda belirtilen konu ve koşullarla imza altına alınmıştır.

1.2.    Paket Tur Broşürü, Paket Tur Broşürü Notları ve Travel Pass tarafından düzenlenmiş olan Voucher muhteviyatında T.C. kimlik numarası ve telefon bilgileri yer alan Tüketicidir. (Bahsi geçen Paket Tur Broşürü, Paket Tur Broşürü Notları ve Voucher işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup paket tur hizmeti hakkında bir ihtilaf olması halinde işbu sözleşme ile birlikte anılı dokümanlardaki bilgiler kapsamında işlem yapılacağı taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir.)

(Bundan böyle “Tüketici” ve “Travel Pass” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

 

  

2.        SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

2.1.    İşbu sözleşmenin konusu;  Travel Pass ’in,  Tüketici ‘ye aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

2.2.    İşbu sözleşme, yazılı olarak veya mevzuatta elektronik posta, kısa mesaj, Whatsapp Mesaj, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç ve ortamı şeklinde belirtilen kalıcı veri saklayıcısı yoluyla da mesafeli olarak kurulabilir. Yine; Tüketicinin, iştirak edeceği paket tura ilişkin broşür, bilgilendirme ve her nevi yazışmalar da kâğıt üzerinde verilebilir veya kalıcı veri saklayıcısıyla gönderilebilir.

 

3.        PAKET TUR HİZMETİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

 

3.1.   Tüketici tarafından satın alınan paket tur; Paket Tur Broşürü, Paket Tur Broşürü Notları ve

 Travel Pass tarafından düzenlenmiş olan Voucher muhteviyatında, hareket/dönüş tarih ve saatleri, paket tur hizmetinin süreceği gün/gece sayısı ile toplam gün süresi dâhil paket turun tüm içeriği hakkındaki detaylı bilgiler Paket Tur Broşürü, Paket Tur Broşürü Notları ve Travel Pass tarafından düzenlenmiş olan Voucher ile belirlenmiştir.  Bahsi geçen Paket Tur Broşürü, Paket Tur Broşürü Notları ve Voucher işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup paket tur hizmeti hakkında bir ihtilaf olması halinde işbu sözleşme ile birlikte anılı dokümanların düzenlemeleri kapsamında işlem yapılacağı taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir.

3.2.    İşbu sözleşme ve paket tur broşüründe belirtilen güzergâh, örnek güzergâh olup Travel Pass’ın paket tur programında/parkurunda ve yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla konaklanacak otellerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu şekilde bir değişiklik olması halinde; Tüketicinin, sırf bu nedenlerden kaynaklı olarak kısmi ücret iadesi ve/veya paket tur Sözleşmesini fesih hakkı bulunmamaktadır.

3.3.    Voucher, paket tur sözleşmesi ve paket tur broşürü içerisinde ’ücrete dâhil olduğu belirtilenler’’ haricinde yer alan tüm turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi(konaklama vergisi, şehir vergisi vs.), resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri Tüketiciye yansıtılır.

3.4.    Paket tur hizmetinin hareket ve dönüş tarihlerindeki ulaşımların tarifeli uçak ile yapılması durumunda; Travel Pass, havayolu ile yolcular arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 tarihli Lahey Protokolüne tabidir. Paket turun devamı süresince otelden şehir merkezine ve tur kapsamındaki şehirlerarası ulaşımlar otobüs veya Travel Pass tarafından sağlanacak sair araç ile yapılacak olup otobüs, gemi, tekne, tren ve diğer ulaşım araçlarının yolculuklarındaki hareket saatleri ilgili havayolu vs. kuruluşların resmi programlarına göre hazırlanmıştır. Bu saatlerin değişmesi, tarih değişiklikleri ve buna bağlı yapılan program değişiklikleri, rötarlar Travel Pass’ın iradesi dışındaki olgular olup, bu olaylar uluslararası havayolu mevzuatı, uluslararası antlaşmalar, diğer taşımacılık mevzuatı kuralları gereğince değerlendirilir.

3.5.    Tarifeli uçuşların öncesinde kalkış saatlerinin değişmesi muhtemel olup tüm uçuş saatlerinin hareket tarihlerinden 48 saat önce Tüketici tarafından Travel Pass ile irtibata geçilerek yazılı şekilde teyit edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda tüm sorumluluk Tüketiciye ait olup Travel Pass’ın hiçbir hal ve şartta sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.   Tüketicinin iç hat bağlantılı uçuşlarına ilişkim tüm sorumluluk sadece kendisine aittir.

3.7.    Paket Tur Hizmeti süresince şehrin merkezindeki müze ve benzeri turistik yerlerin gezilmesi yaya olarak yapılacaktır. Müze ve ören yerleri girişleri ücreti, paket tur ücretine dâhil değildir.

3.8.   İşbu sözleşme ve paket tur broşüründe belirtilen geziler rehberin inisiyatifinde olup herhangi bir nedenden dolayı belirtilen gün/günler dışında paket turun devamı sırasında başka bir gün yapılabilir. Tüketicinin, sırf bu nedenle kısmi ücret iadesi ve/veya paket tur sözleşmesini fesih hakkı bulunmamaktadır.

3.9.    Şehir tanıtım turları(panoramik turlar) şehre varış saatine göre takip eden gün/günlerde gerçekleştirilebilir. Tüketicinin, sırf bu nedenle kısmi ücret iadesi ve/veya paket tur sözleşmesini fesih hakkı bulunmamaktadır.

3.10. Tur hizmetinin devamı sırasında voucherda belirtilmeyen ekstra yeme ve içme ile ilgili tüm masraflar (açık büfe kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve tüm sair ara öğün ve yemekler) tüketiciye aittir.

3.11. Yol güzergâhı üzerindeki dinlenme tesislerinde ihtiyaç molası verilir. Dinlenme tesisi, ne kadar Sıklıkla mola verileceği gibi ayrıntılar, rehber ve kaptan şoförlerimizin inisiyatifindedir. Mola Yerleri; hava, yol ve genel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

3.12. Paket tur hizmeti sırasında;  yol/güzergâh üzerinde yapılacak olan alternatif turlar paket tur hizmetine katılan en az 6 Tüketicinin katılımı olduğu takdirde gerçekleşecek olup katılmak istemeyen Tüketiciler yol/güzergâh durumunda göre Travel Pass’ın belirleyeceği mola yerinde bekleyeceklerdir.

3.13. Paket tur kapsamında yer alan gezi ve turların;  yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen verilmemesi durumunda ilgili gezi ve turun ifa edilmemesinden ötürü Travel Pass’ın sorumluluğu olmadığı taraflarca kabul edilmiştir. Tüketicinin, sırf bu nedenle kısmi ücret iadesi ve/veya paket tur sözleşmesini fesih hakkı bulunmamaktadır.

3.14. Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ve şikâyet sebebini Travel Pass’in yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılacak ve hizmeti tümüyle kullanmış gibi işlem yapılarak ücret iadesi yapılmaz.

3.15Tüketicinin şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

3.16İş bu sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeyi imzalayan ve/veya teslim alan e-posta, whatsapp gibi mecralardan teslim alınan Tüketici ile paket tura katılan ve ücretleri iş bu sözleşmede imzası bulunan ve/veya teslim alan Tüketici tarafından ödenen tüketiciler de iş bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle Travel Pass’ın aleyhine dava ve sair hukuki süreç başlatmaları nedeniyle Travel Pass’ın tazminat ödemesi veya dair doğrudan veya dolaylı zarara uğraması halinde Travel Pass’ın olduğu veya zarar uğradığı miktarları hakkında her türlü yasal işleme başvurma ve Tüketiciye rücu hakkı mahfuzdur.

3.17Otellerde konaklama tipi voucherda belirtildiği gibidir.

3.18Paket tur hizmeti kapsamında, üç(3) kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup üçüncü(3.) yatak standart yataktan küçüktür ve/veya ilave açılan kapanan ek yataktır. Tüketici tarafından üçüncü(3.) yatağı bu niteliklerde olduğu kabul edilmiştir. Çocuk indirimi sadece iki(2) yetişkin yanında kalan işbu sözleşme ve eklerinde belirtilen yaş grubu içerisindeki çocuklar için geçerlidir.

3.19İşbu sözleşme ve paket tur broşüründe belirtilen tüm oteller  ‘’V.B.’’  (ve benzeri)  olarak belirtilmiş olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak örnek teşkil etmek için yazılmıştır. İşbu sözleşme ve paket tur broşüründe ismi belirtilen otelde konaklama yapılacağı anlamına gelmemekte olup Tüketicinin, sırf bu nedenlerden kaynaklı olarak kısmi ücret iadesi ve/veya paket tur sözleşmesini fesih hakkı bulunmamaktadır.

3.20İşbu sözleşme kapsamındaki paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 40 kişi olup paket tura katılacak kişi sayısının yeterli olmaması durumunda Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 14. Maddesi (d) bendi uyarınca 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilecek olup Travel Pass’ın anılı madde kapsamında tam ücret iadesi dışında hiçbir sorumluluğu olmadığı taraflarca kabul edilmiştir.

 

4.        PAKET TUR HİZMETİ SIRASINDA TÜKETİCİNİN BAGAJ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1.    Tüketici, paket tur hizmeti sırasında, kendisine işbu sözleşme ve eklerinde bildirilen karayolu ve havayolu ulaşım araçlarının bağlı bulunduğu havayolu ve karayolu bagaj kurallarına tabiidir. Tüketicinin bagajının ilgili havayolu ve karayolu firması tarafından kabul edilmemesi ve sair nedenlerle bagajlarının kaybolma, ezilme vs. nedenlerle zarar görmesinden Travel Pass sorumlu değildir. Tüketici hiçbir hal ve şartta, bagajların içinde para, kıymetli evrak, mücevher ve sair kıymetli malvarlığı bulundurmayacağını aksi halde tek başına sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Bu hususta; ayrıca 4,4. madde kıyasen uygulanır. Kaybolan bagaj içindeki eşyalardan Travel Pass sorumlu olmadığı taraflarca kabul edilmiştir.

4.2.    Paket tur hizmeti sırasında,  kara yolu seyahatinin Travel Pass tarafından yapılması halinde ise;  Tüketici hiçbir hal ve şartta, bagajların içinde para, kıymetli evrak, mücevher ve sair kıymetli malvarlığı bulundurmayacağını aksi halde tek başına sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmektedir.  Bu hususta;  ayrıca 4,4. madde kıyasen uygulanır. Kaybolan bagaj içindeki eşyalardan Travel Pass sorumlu olmadığı taraflarca kabul edilmiştir.

4.3.    Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Travel Pass’ın ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar. Tüketici, bu maddede düzenlenen eşyaları Travel Pass’a bilgi vermeden paket tur hizmeti sırasında yanında bulundurur veya paket tur hizmeti sırasında temin ederse, Tüketicinin bu davranışından ötürü doğacak tüm sorumluluk kendisine ait olup Travel Pass’ın, Tüketicinin anılı davranışlarından ötürü tazminat, para cezası vs. her ne isim altında olursa olsun cezai, hukuki, idari bir yaptırıma uğraması halinde Tüketici ‘ye rücu hakkı olduğu taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir.

4.4.    Travel Pass, paket turun başlangıcı sırasında,  yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış her türlü malvarlığının kaybından hasarından ve çalınmasından en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur. Ancak, Tüketicinin yanında bulundurduğunu iddia ettiği ve fakat Travel Pass’a deklare ve teslim edilmemiş olan eşyalardan, paralardan ve sair tüm malvarlıklarında meydana gelen zararlardan Travel Pass’ın sorumlu olmadığı Tüketicinin paket tur hizmeti sırasında yanında bulundurduğu malvarlığı değerlerine ilişkin özen ve koruma yükümlüğü bulunduğu ve bunlara ilişkin Tüketicinin bizzat kendisinin sorumlu olduğu taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir.

4.5.    Tüketicinin, paket tur hizmetinin devamı sırasında, eşya, nakit para, cüzdan, giyecek, telefon vs. her ne isim altında olursa olsun malvarlıklarının çalınması, kaybolması ve sair her türlü zarar görmesi hali ile Tüketicinin hırsızlık, gasp ve malvarlığında azalma meydana getiren sair suçlara maruz kalması halinde, Tüketicinin gecikmeksizin olayın gerçekleştiği ülkenin polis, jandarma ve sair yetkili resmî kurumlarına haber verme yükümlülüğü bulunmaktadır.  Malvarlığında azalma meydana getiren anılı durumlar ve suçların, paket tur hizmeti sırasında fakat Rehber refakatinde bulunulmayan ‘’serbest zamanda’’ meydana gelmesi durumunda Travel Pass’ın hiçbir hal ve şartta sorumlu olmayacağı taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir.

 

5.        PAKET TURA İLİŞKİN VİZE İŞLEMLERİ VE DANIŞMALIK HİZMETİ

 

5.1.    Vize işlemleri Tüketiciye(ve adına sözleşme imzaladığı şahıslara)  ait olup Paket Tur içeriğindeki tüm ülkelerin vizelerinin temini bizzat Tüketici tarafından yapılacaktır. Tüketici iş bu paket tur sözleşmesini imzaladığı tarihte kendisine ve adına sözleşmeyi imzaladığı şahısların tamamı adına geçerli T.C. pasaportu bulunduğu ve iş bu pasaportların süresinin turun bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli olduğu kabul ve taahhüt eder.

5.2.    Paket turun başlamasından 1 ay önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak Travel Pass’a teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde Vize Danışmanlık hizmeti verilebilir. Vize işlemleri tamamen paket tur kapsamında gidilen ülkenin konsoloslukların veya yetkili makamların inisiyatifinde olduğundan Travel Pass’ın, vize alınamamasından veya vizenin tur tarihine yetiştirilememesinden dolayı sorumluluğu yoktur. Konsolosluklardan veya yetkili makamlardan gecikmelerden ve değişik aksamalardan Travel Pass sorumlu değildir.

5.3.    Herhangi bir nedenle turun iptal edilmesi halinde konsolosluklar veya yetkili makamlar tarafından alınan vize harcı, masrafı ve vize hizmet giderleri dışında kalan bakiye müşteriye iade edilecektir.

5.4.    Vize alınması o ülkeye giriş garanti vermediğinden, gidilen ülkede herhangi bir sebeple ülkeye veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’den çıkmasına izin verilmeyen veya gidilen ülkeye girilmesine müsaade edilmeyen müşterilere paket tur ücreti iadesi yapılmayacak olup bu durumdan doğacak zararlardan Travel Pass sorumlu olmayacaktır.

5.5.    Tüketicinin, paket tur hizmeti sırasında kullanacağı ‘’Vize’’yi kendisinin alması/temin etmesi durumunda; vizenin paket tur hizmetinin başlangıcında giriş yapılan ilk ülkeden veya paket tur hizmeti sırasında en fazla konaklama yapılacak ülkeden alınması gereklidir. Aksi halde; paket tur hizmeti sırasında, ilgili ülke Gümrüklerinde bulunan pasaport polislerinin Tüketiciyi ülkeye giriş yaptırmamasından Travel Pass sorumlu olmadığı taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir.

5.6.    Paket turun herhangi bir sebepten ötürü iptali halinde; Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 16. maddesi 4. fıkrası uyarınca vize ücreti iade edilemez.

5.7.    Tüketicinin iştirak edeceği paket tur hizmetinin gerçekleşeceği ülkenin konsolosluğu veya yetkili makamlar tarafından alınan vize başvuru ücretleri, harçları ve sair ödeme ve ücretlerin artması durumunda eski ücret ile yeni ücret arasındaki farkın(ücret artış tutarının) Tüketici tarafından gecikmeksizin nakden ve defaten Travel Pass’a ödeneceği taraflarca kabul edilmiş olup Tüketicinin vize ücreti artışı sonrası oluşan fark ücretini Travel Pass’a zamanında ödememesi nedeniyle Tüketiciye vize alınamaması ve paket tur hizmetine bu nedenle katılamamasından Travel Pass sorumlu değildir.

 

6.        SEYAHAT SİGORTASI

 

6.1.    Zorunlu seyahat sigortası bedeli 15 € olup Travel Pass tarafından paket tur bedeline ekstra olarak yapılmaktadır. Ancak Tüketici tarafından yapılan tek taraflı fesih halleri ile turun başlangıcına 30 günden fazla gün kala fesih ve iptaller ve tarih değişiklikleri dahi olsa, her bir tüketiciden bu bedel tahsil edilecek olup bedel iadesi mümkün değildir.

6.2.    Travel Pass tarafından yaptırılan sigorta haricinde ve Paket Turlar dışında kalan hizmetler kapsamında Tüketici dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

 

6.3.    Seyahat sağlık vize sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. TravelPass bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

6.4.    Paket turun herhangi bir sebepten ötürü iptali halinde; Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 16. maddesi 4. fıkrası uyarınca sigorta ücretleri iade edilemez.

 

7.        PAKET TUR HİZMETİNİN ÜCRETİ VE ÖDEME

 

7.1.    İş bu sözleşmesini imzalanması ve Tüketicinin 3.  maddede belirtilen paket tura kaydının yapılması sırasında Paket Tur bedelinin en az %50’si ödenecektir. İş bu ödeme sonrasında kalan bedelin ise Paket Tur hizmetinin başlangıç tarihinden en geç 20 gün önce ödenmesi gerekmektedir.

7.2.    Travel Pass’ın belirli dönemlerde yapmış ve yapacak olduğu indirimli kayıt hizmetinden faydalanan ve indirimli hizmet satın alan Tüketiciler, iş bu indirimli hizmet bedelinin tamamını sözleşme imzalanması tarihinde ödemekle yükümlüdürler.

7.3.   Özel ürün ve Erken Rezervasyon vb. indirimli hizmetlerinde ise bakiyenin,  hizmetin Başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir.

7.4.    Kredi kart ile ödemelerde faiz, vade farkı, kur farkı ayrıca hesaplanarak düzenlenecek olan ödeme iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup Tüketiciye ödeme planından bir nüsha iş bu sözleşmenin imzalanması sırasında verilmiştir. Ödemler Anlaşmalı olunan Bankalar ve/veya aracı kurumlar üzerinden yapılmalıdır.

 

8.        SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

Bedel iade şartları, tüketici tarafından yapılan rezervasyon iptallerinde,

8.1. Tarifeli uçuşlarda rezervasyonun tarafımıza ulaşmasından itibaren 24 saate kadar, charter uçuşlarında ise 48 saate kadar tüketici kesintisiz iade ve iptal hakkı mevcuttur. Rezervasyon ve biletlemeler belirtilen sürelerin sonrasında yapılacak olup, tüketiciye sonrasında herhangi bir iade yapılmayacaktır.

Bu maddeyi onayladığınıza dair lütfen el yazınızla aşağıya “okudum, anladım ve kabul ettim” yazınız.

 ……………………………………………………………………………………………………

 

8.3. Gezi hareket tarihinde uçak, otobüs ve sair ulaşım aracı kaçırıldığı için geziye katılmama durumunda gezi bedelinin tamamı cezaya uğrar ve iade yapılmaz.

8.4. Gezi içerisinde veya başlangıcında isteyerek veya istek dışı geziye devam etmeme hallerinde ödenen ücretin tamamı cezaya uğrar, hiçbir iade yapılmaz.

8.5. Yapılacak isim değişikliklerinde turu oluşturan ürünlerin, tedarikçilerinden kaynaklı (uçak, otel, otobüs, sigorta vs.) olası işlem ücret ya da ceza bedelleri olamadığı sürece isim değişiklikleri ücretsiz olarak yapılacaktır.

8.6. Charter uçuşları ile ilgili olarak tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olup uçuş saati değişikliği mümkündür. Uçuş saatleri 48 saat önceden kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile Acente sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Kalkıştan 48 saat önce güncel uçuş saatlerinin acenteden kontrol edilmesi ve onaylatılması katılımcının sorumluluğundadır.

8.7. TravelPass tarafından iptal edilen tur paketi tüketiciye 72 saat önce haberi verilecek olup, Tüketici farklı bir tarihli turla değişiklik hakkına sahip veya kesintisiz iade hakkına sahiptir. İade tüketiciye 15 iş günü içinde yapılması zorunludur.

 

9.        SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

 

9.1.    Tüketici,  paket tur hizmetinin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar  turu  istediği  kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm  İptal/devir taleplerini  yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel Travel Pass’a sunmakla yükümlüdür.

9.2.    Tarifeli  uçuşlarda  isim  değişikliği  kesinlikle  yapılamamaktadır. Tarifeli seferler ile yapılan turlarda kullanılan havayolu şirketinin iptal ve değişiklik şartları ve uygulayacağı ek ücretler geçerlidir. Tüketicinin uçak, tren ve sair ulaşım araçlarına ilişkin biletini kaybetmesi durumunda ilgili ulaşım firmasının uyguladığı cezayı ödemekle hükümlüdür.

 

10.      MÜCBİR SEBEP

 

10.1. Travel Pass, konaklama tesisleri ve taşımacı kuruluşların tur programında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özeni gösterir. Ulaşım araçları ve konaklama tesislerinde Travel Pass’ın iradesi dışında gelişen olaylardan doğabilecek arıza, kaza ve kayıplarda ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlarla, siyasi olay, grev, devletlerarası ilişkilerdeki değişiklikler, terör, halk hareketleri, savaş ihtimali, doğal afetler, olumsuz hava şartları, sis ve öngörülemez teknik sorunlar gibi olağanüstü ve mücbir sebeplerden ve/veya müşterinin kusurundan dolayı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden Travel Pass sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

 

11.      SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 

11.1. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlardan; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket  Tur Sözleşmeleri  Uygulama  Usul  ve  Esasları  Hakkında Yönetmelik,  IATA,  IHA, UFTAA konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık kanunu, Borçlar Kanunu, 6502 sayılı kanun ve yönetmelikleri ile Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile uluslar arası kabul gören Frankfurt ve Tabelle’nin Türkiye’deki uygulama bulan TÜRSAB Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

11.2. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri ile İstanbul İl ve İlçe Hakem Heyetleri yetkilidir.

11.3. İşbu Paket Tur Sözleşmesinin yetkili Acente ile tüketici arasında imzalanması halinde işbu sözleşmedeki tüm yükümlülükler ve sorumluluklardan ilgili yetkili Acente müteselsil olarak sorumludur.

11.4. Tüketici,  Travel Pass aracılığıyla işbu sözleşme kapsamında yaptırmış olduğu  paket  tur rezervasyonundaki bilgilerine istinaden tüm operatörlere her türlü SMS, e-posta ve sair bilgilerimeler ile Travel Pass özel reklam vb. hizmetler hakkında bilgi bildiriminde bulunabilir. Travel Pass, işbu sözleşmenin imzalanması ve Ek-5’te yer alan Açık Rıza Metni ile Tüketici tarafından kendisine iletilmiş olan her türlü kişisel veri(vize için gerekli evraklarda yer alan bilgiler, kimlik/pasaport bilgileri, iletişim bilgileri, telefon numarası, eposta adresi, ikametgah adresi ve sair iletişim bilgileri, sağlık bilgileri, görüntü/ses kaydı/fotoğraf, kredi kartı bilgileri/hesap numaraları, biyometrik ve genetik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veri)  bakımından,  7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe  giren  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin Korunması  Kanunu  (KVKK)  gereğince,  Veri  Sorumlusu  sıfatıyla,  kişisel  veri  ve  bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek,  hizmetlerini  devam   ettirebilmek  amacıyla  güncelleyebilecek,  değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

11.5. Ayrıca yukarıda 12.1. maddeye ek olarak Travel Pass, Tüketici tarafından kendisi ile yapılmış olan elektronik posta, kısa mesaj, whatsapp Mesaj, internet, disk, CD, DVD, sair her türlü yazışma ile telefon görüşmeleri dâhil ses kayıt dosyaları ve diğer elektronik ortamlardaki kayıtlı bilgileri hukuksal işlemlerde kullanabilir.

 

 

 

12.      YÜRÜRLÜK VE İMZALANMA

 

12.1. Tüketicinin,  paket tur kaydını tamamlaması,  Tüketicinin  “Yurtiçi ve Yurtdışı Paket Tur Sözleşmesi” ve 13,1. maddede yer alan eklerinde düzenlenen tüm maddeleri okuduğu ayrıca, anılı sözleşme ve eklerinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.

12.2. İşbu 12 madde ve 12 sayfadan oluşan  “Yurtiçi ve Yurtdışı Paket Tur Sözleşmesi”  ve 13,1. maddede yer alan ekleri;  www.travelpass.com.tr internet sitesinde ulaşabilir tüm şartların kabul edildiğine dair  Whatsapp, e-posta, SMS gibi yazılı ve görsel mecralar üzerinden yapılan teyit anında tüm maddeleri karşılıklı olarak kabul ve taahhüt edilerek imzalanmış olarak yürürlüğe girmiştir.


 

 

Bizi Arayın